VIZIUNEA SCOLII

Viziunea Liceului Tehnologic Auto:

Viziunea şcolii – formarea printr-un management modern și flexibil de tineri adaptaţi unei societăţi dinamice, în raport  cu interesele şi aptitudinile lor, în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii, prin promovarea spiritului democratic, a  demnităţii sociale, a toleranţei şi a diversităţii în spaţiul european.

Calificările oferite de şcoala noastră vin în întâmpinarea priorităților locale identificate  in PLAI – Arges, iar educația oferită de școală are în vedere atât obiectivele din  Strategia de dezvoltare a Municipiului, cât și cele din Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilăîn special: educaţie de calitate, inegalităţi reduse, consum şi producţie responsabilecadru de viaţa sustenabil și atractiv și parteneriate pentru realizarea obiectivelor .

 

Valorile promovate

Unitatea şcolara îşi propune să asigure dezvoltarea carierii, creşterea gradului de ocupabilitate şi autonomie, promovându-se următoarle valorii:

 • Calitate și învățare
 • Spirit comunitar și egalitatea de şanse
 • Profesionalism și responsabilitate
 • Dialogul
 • Colegialitate și intergritate

Cu o tradiţie de peste 50 de ani, Liceul Tehnologic Auto Curtea de Arges  îşi propune:

 • o înaltă calitate în educaţie, competenţe  bazate pe cunoştinţe, responsabilitate, implicare şi spirit civic;
 • o puternică motivaţie, angajare şi atitudini profesionale din partea cadrelor didactice şi a elevilor;
 • respectul pentru diversitate,  posibilitatea integrării în societate ;
 • dezvoltarea de legături durabile, eficiente şi benefice  între Şcoală-Familie-Comunitate;
 • implicarea activ-participativă în parteneriate multilaterale, mobilități individuale pe plan naţional ;
 • continuarea tradiţiei prin care elevii noştri au fost, sunt şi vor fi principalul vector de imagine al şcolii.
 •                      OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Comentariile sunt închise.