PROIECT ROSE

PROIECT NATIONAL    -PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR
ROMANIA  SECONDARY EDUCATION PROJECT -ROSE

ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. http://proiecte.pmu.ro/web/guest/rose
Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, va fi implementat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pe o perioadă de  7 ani, între 2015 și 2022. Acordul de împrumut (Proiectul pentru învățământ secundar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, a fost aprobat prin Legea nr. 234/08.10.2015 de ratificare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757/2015.
Implementarea este în responsabilitatea Ministerului Educației Naționale (MEN), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE).

Subcomponenta 1.1 are în vedere intervenții la nivelul școlilor, prin acordarea de granturi liceelor mai  puțin performante din sistemul public de învățământ, în valoare totală de 127,3 milioane de Euro. Perioada de derulare a granturilor acordate liceelor este de maximum 4 ani, iar mărimea acestora este, în medie, de  100.000 Euro.
Obiectivele granturilor sunt reducerea ratei de abandon școlar în licee, creșterea ratei de absolvire și îmbunătățirea performanței la examenul de bacalaureat.

Liceele vor implementa activități menite să conducă la realizarea obiectivelor menționate, care vor include, printre altele:

(i)    activități remediale, de consiliere, îndrumare și orientare vocațională, de mediere în comunitățile rome, și activități de dezvoltare personală (cel puțin 50% din costurile directe);
(ii)    activități extracurriculare și de informare, cum ar fi vizite/excursii de documentare, stagii de pregătire, participări la competiții și formarea de rețele interșcolare (până la 30% din costurile directe);
(iii)    lucrări civile minore de renovare, amenajare a interioarelor clădirilor școlare (de exemplu: laboratoare), fără impact negativ asupra mediului, și achiziții de bunuri (până la 20% din costurile directe).

Proiectul își propune să sprijine aproximativ 1.160 de licee de stat cu performanțe scăzute (reprezentând circa 80% din totalul liceelor de stat). Schema de grant a debutat în 2016 (prima etapă a inclus aproximativ 25% din liceele eligibile) și va fi continuată în 2017 cu restul liceelor eligibile. Liceul nostru a fost selectat în a doua  etapă a proiectului.                                                                                                                                                                                LICEUL TEHNOLOGIC AUTO  a primit un grant de 100 000 euro de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru licee derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de bunuri,servicii, lucrări,servicii consultanță.

     Echipa de management proiect:                                                                                                                                                            Coordonator de grant-CĂLINESCU IOAN                                                                                                                                         Responsabil financiar -SOARE SIMONA                                                                                                                                           Responsabil achiziții-NICĂ  GABRIELA                                                                                                                                             Responsabil monitorizare  -DEACONU DANA                                                                                                                                 Responsabil  activitati remediale-AVRAM MADALIN                                                                                                                      Responsabil cu raportarea -VASILE MIHAI                                                                                                                                      Responsabil cu comunicarea-BOLOVAN ELENA                                                                                                                               Responsabil cu diseminarea-MONEANU MIHAI

 

 

INFORMARE:

Pe data de 30.10.2018 a avut loc lansarea proiectului ROSE la Liceul Tehnologic Auto                              Curtea de Arges. Activitatea s-a desfasurat la ora 16.00, fiind prezenti profesori, elevi si reprezentanti ai Comunitatii locale.

PO-Procedura selectie grup tinta  ROSE (aici)

PO-Procedura selectie echipa implementare  ROSE  (aici)

Chestionar de satisfactie elevi ROSE  click aici        vezi raspunsuri 

Chestionar de satisfactie cadre didactice ROSE  click aici        vezi raspunsuri

Chestionar de satisfactie parinti ROSE  click aici        vezi raspunsuri

Prezentare PROIECT ROSE ppt   click aici

Activitati lansaree proiect 30.10.2018

 

 

Activitati in cadrul proiectului FEBRUARIE 2020

       

Remediale- Limba romana                                   Remediale- Matematica

                            

Remediale -Chimie

Comentariile sunt închise.