ACHIZITII

Anunțuri de achiziții Proiect ROSE– Eficientizarea procesului de educație  a elevilor (EPEE)                30.10.2018                                                                                                                                                                                            În luna octombrie 2018, Liceul Tehnologic Auto Curtea de Argeș  a demarat implementarea  Proiectului privind Învățământul Secundar-ROSE, subproiectul “Eficientizarea procesului de educație a elevilor (EPEE)” în baza Acordului de Grant nr. SGL/RII/316/01.10.2018 încheiat între MEN-UMPF și liceul nostru cu un buget total în valoare de 100 000 euro.             Proiectul  vizează printre altele și achiționarea de: servicii de consultanță, servicii altele decât consultanță, bunuri și lucrări.   I Servicii de consultanță                                                                                                                                      Activitatea I.2 Organizarea și desfășurarea de ședințe de consiliere și dezvoltare personală a  elevilor din grupul țintă.     

     Anunț lansare procedură de achizitii SERVICII DE CONSULTANȚĂ2018-SELECȚIA ÎN BAZA CALIFICĂRII     CONSULTANȚILOR . Liceul tehnologic Auto Curtea de Argeș invită prestatorii eligibili – CJRAE Argeș, organizații, ONG-uri etc. (”Consultanți”) să-și exprime interesul de a participa la competiție în vederea prestării serviciilor de consultanță, pentru o poziție de expert în domeniul orientare și dezvoltare personală. Consultanții interesați vor transmite informații prin care să demonstreze că dețin calificările solicitate și experiență relevantă pentru a presta serviciile.  Va fi selectat un Consultant în conformitate cu metoda Selecție în Baza Calificării Consultanților definită în Ghidul de implementare, parte a Manualului de granturi, publicat pentru Schema de granturi pentru licee din Proiectul privind Învățământul Secundar-ROSE, pe site-ul                                      www.proiecte.pmu.ro/ROSE/.                                                                                                                                         Achiziție servicii de consultanță 2018                                                                                                        Invitație de participare                                                                                                                 Termeni de referință

I Servicii altele decât consultanță                                                                                                                  Activitatea I.1.Organizarea și desfășurarea de ore remediale                                                                  Achiziție servicii de catering –masă caldă  2018                                                                                        Invitație de participare                                                                                                               Formular de specificații tehnice                                                                                                   Formular de ofertă                                                                                                            Activitatea II.1. Activitate extraşcolară -Excursie de studiu (excursie cu caracter instructiv educativ, de  fixare şi consolidare a cunoştinţelor)                                                                             Achiziție servicii de turism –excursie de studiu   2018                                                                 Invitație de participare                                                                                                             Formular de specificații tehnice                                                                                               Formular de ofertă                                                                                                                                                                   III. Bunuri și  lucrări                                                                                                                                              Activitatea III.1  Dotare sălii de pregătire  cu  echipamente IT.                                                          Achiziție consumabile-  2018                                                                                                 Invitație de participare                                                                                                            Formular de specificații tehnice                                                                                              Formular de ofertă                                                                                                                     Achiziție tablă interactivă  2018                                                                                             Invitație de participare                                                                                                               Formular de specificații tehnice                                                                                                     Formular de ofertă                                                                                                                      Informațiile referitoare la specificațiile tehnice și la modul de ofertare se obțin de la sediul   Liceului Tehnologic Auto Curtea de Argeș  Str. Râmnicu Vâlcea nr 41, de luni până vineri între orele 10-14, sau la urmatoarea  adresa  de email: gsacag@yahoo.com    și pe site-ul  școlii http://liceultehnologicauto.ro                                                                                                           Persoane de contact: Dr. ing. Călinescu Ioan-coordonator de grant                                                                                    Nică Gabriela –responsabil achizitii proiect proiect                                                                             Moneanu Mihai  -membru în echipa implementare, 0763514062                                      Termenul de transmitere a ofertelor este  15.11.2018, ore 13.00, iar deschiderea ofertelor 14.00 

Comentariile sunt închise.