COMISIA CEAC

CEAC

Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii are un rol esenţial in implementarea SMC in unitatea de invăţământ prin implicarea tuturor factorilor educaţionali, in vederea realizării în mod real , nu doar declarat, a obiectivelor de calitate propuse

MISIUNE:

 • Realizează evaluarea internă a şcolii, pe baza standardelor de funcţionare şi a celor de calitate;
 • Propune o strategie de imbunătăţire a calităţii in unitatea de invăţămant;
 • Implementează SMC

Declaratia de politica privind calitatea in Liceul Tehnologic Auto

Liceul Tehnologic Auto isi asuma misiunea de a pregăti cu precadere specialiști in domeniul mecanic, electric si estetica, capabili de a utiliza cunostințe stiintifice, tehnice si cultural-umaniste valoroase, de a se integra in procesele tehnico-economice si social-culturale ale societății românesti si ale lumii contemporane. Principalul nostru obiectiv este acela de a contribui la dezvoltarea economică si socială a Romaniei oferind educație si pregătire profesională de calitate clienților nostri (elevi si societate).

Prima grijă si responsabilitate a fiecarui salariat al Liceului Tehnologic Auto, incepând cu conducerea acestuia, este calitatea procesului de invatamant si a proceselor conexe acestuia in concordanta cu principiile Managementului Calității

Standardele de pregatire a forței de muncă care reprezintă domeniul prioritar al formării din scoala, implică un nivel ridicat de tehnicitate, un bagaj mare de cunostințe generale si un comportament social adecvat. Pregătirea elevilor impune o strategie superioară, o conlucrare foarte bună a tuturor factorilor: profesori, directori, beneficiar (agenți economici sau universități), si nu in ultimul rând o dotare corespunzătoare. Centrat pe stabilirea unui echilibru între cerere si oferta educatională, parteneriatul dintre școală si agenții economici are un impact semnificativ, din perspective dezvoltării personale si a inserției socio-profesionale a viitorilor absolventi.

Managerii Liceului Tehnologic Auto vor depune toate eforturile pentru implementarea cu succes si menținerea unui Sistem al Managementului Calității, pentru realizarea unui invățământ la nivelul așteptărilor, conform tradițiilor școlii.

Pentru aceasta:

 • ne vom asigura ca necesitătile si cerințele clientilor nostri sunt definite si ca ele sunt in concordanta cu cerintele pietei fortei de munca;
 • vom pregati absolventi capabili de a utiliza cunostinte stiintifice, tehnice si cultural-umaniste valoroase, cu sanse reale in competitia de pe piata muncii si care sa le asigure o educatie completa cu avantaje pe termen lung;
 • vom asigura in unitatea noastra de invatamant un climat de munca bazat pe responsabilitate si respect reciproc, pentru ca fiecare participant la process sa isi valorifice la maxim potentialul profesional si intelectual
 • vom incuraja implicarea intregului personal al scolii in cunoasterea, intelegerea si imbunatatirea intregului proces de educatie si formare profesionala a elevilor nostri;
 • vom asigura flexibilitatea programelor de formare oferite de catre scoala pentu a ne putea adapta cerintelor pietii muncii aflata in continua schimbare si globalizare, la care prin diversificarea relatiilor de parteneriat ne vom racorda si alinia permanent ca strategie a formarii
 • vom asigura cresterea performantelor procesului de invatamant prin activitatea de cercetare, prin implicarea specialistilor scolii intr-o gama cat mai mare de activitati de nivel judetean, national si prin formare interna, in concordanta cu nevoile scolii şi in concordanta cu nevoile si asteptarile comunitatii, prin implicare atat a corpului profesoral cat si a elevilor
 • vom utiliza tehnologia informationala, ca suport al imbunatatirii continue a calitatii procesului de invatamant, la toate nivelele de organizare si de catre toti factorii implicati

Director,
Prof.dr. ing. Calinescu Ioan

CEAC Liceul Tehnologic Auto Curtea de Arges                                                                                                                                                                                                                                                  În conformitate cu prevederile legale privind asigurarea calităţii educaţiei, se constituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în Liceul Tehnologic Auto, denumită în continuareCEAC.                                                                                                   Regulamentul  CEAC                                                                                                                                                                  Misiunea  CEAC constă în crearea cadrului conceptual, normativ şi funcţional adecvat asigurării şi îmbunătăţirii calităţii educaţiei în liceul Tehnologic Auto.                                                           Viziunea CEAC:                                                                                                                          Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii de la Liceul Tehnologic Auto,  coordoneaza  aplicarea procedurilor şi activităţilor de autoevaluare instituţională şi privind calitatea educaţiei în vederea stabilirii paşilor de urmat pentru evoluţia                                                                                                                                                        În vederea aplicării managementului calităţii la nivelul unităţii şcolare, trebuie avute în vedere valorile, principiile şi indicatorii calităţii.                                                                                                                                                              Valorile promovate:                                                                                                                          Accesul  egal la  educaţie;                                                                                                                Respectarea identităţii naţionale;                                                                                                   Libertatea individuală şi de  opinie.                                                                                           Strategia evaluării şi asigurării calităţii educaţiei  în Liceul Tehnologic Auto este documentul care fixează, pe termen mediu, reperele generale ale acţiunilor de implementare la nivelul instituţiei de învăţământ a sistemului de management al calităţii, în aria de competenţă şi pe baza funcţiilor definite şi   in Regulamentul propriu de organizare si functionare-LTA.    și    Regulamentul  intern-LTA.   

ANEXA ANALIZA EXTERNA2021

Strategia_2021_2022     vizualizeaza

plan_operational_2021_2022     Download

raport_ceac   2020_2021   Download 

RAEI 2020-2021        vizualizare

RAEI 2019_2020        vizualizare

RAEI 2018_2019        vizualizare
RAEI_2017_2018      poate fi consultat aici

 1. Decizie numire C.E.A.C 2021-2022 (Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii)
 2. O.M.E.N-Acreditare (vizualizeaza)
 3. O.M.E.N-Autorizare1 (vizualizeaza)
 4. O.M.E.N-Autorizare2 (vizualizeaza)

Portofoliu CEAC 2020-2021:

 

Chestionare pentru profesori:

Sugestii legate de activitatea CEAC pot fi trimise la adresa de e-mail:  

 • gsacag@yahoo.com 

 

If you’re searching for the services of essayists to assist with your writing assignments, you must be aware of essay paper writer the following tips. Make sure you read firm’s policies prior to placing an order the work. Each service’s policies must be clearly stated, however you need to be able to go through them. To find out which customers are satisfied, you can read reviews. If you’re interested in more information about the services offered by the business, they can be reached by phone or email.

Leave a comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *