TINTE

Ţinte strategice

Ţinta strategica T1:Reducerea la 5% în anul școlar 2022-2023 fata de anul scolar 2018-2019 a absenteismului si abandonului scolar la  elevii din ciclul primar, gimnazial,  profesional, liceal si postliceal prin  participare la  activitati de consiliere.

Ţinta strategica T2:Cresterea cu 3% a  ratei de promovare a examenelor nationale a elevilor din clasele a VIII-a si a XIII-seral (evaluare nationala si bacalaureat)  in anul scolar 2022-2023 fata de anul scolar 2018-2019.

Ţinta strategica T3: Facilitarea in procent de 100% a  elevior cu CES existenți identificați în unitatea noastră in anul școlar 2022-2023  a accesului cu sanse egale la educaţie in invatamantul primar, gimnazial si profesional.

Ţinta strategica T4:Cresterea cu 3% in anul scolar 2022-2023 fata de anul scolar 2018-2019 a numarului de parteneriate cu agenti economici conform recomandarilor PLAI si cu alti parteneri  în activităţile curriculare, extracurriculare şi decizionale ale şcolii.

Ţinta strategica T5: Imbunatatirea starii de bine a elevilor prin amenajarea  in anul  scolar 2022-2023 a  4 ateliere pentru elevi dotate la standarde minime pentru  calificarile  pentru care scoala ofera formare profesionala (mecanic, electric,sudura si estetica.

627x0

Comentariile sunt închise.